GOA 96 KULI MARATHA SANGH - BARDEZ

WOMEN'S COMMITTEE

President: Mrs. Priya Pratap Parab.

Vice President: Mrs. Alka Vasudeo Shetgaonkar.

Secretary: Mrs. Sangeeta Narendra Morajkar.

Treasurer: Mrs. Reema Subhash Morajkar.

Member: Mrs. Manjula Digambar Shetgaonkar.

Member: Mrs. Utkarsha Ulhas Shetgaonkar.

Member: Mrs. Vandana Prakash Bhivshet.

Member: Mrs. Smita Ramesh Naik.

Member: Mrs. Shailaja Sadanand Naik.